Mamma och pojke leker på golvet

Tidig intervention

Kom igång med lek och kommunikation

En del barn driver själva på sin sociala utveckling genom att på olika sätt ta kontakt och samspela med vuxna. Andra barn är inte lika sociala i sig själva och får därför färre tillfällen att öva på lek och kommunikation. Här finns information, tips och idéer för dig som vill hjälpa ditt barn att komma igång.