www.lul.se

Vård eller råd?

Din vårdcentral

Övrig vård

  • Gör dina vårdärenden på nätet

    Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer vården närmare dig. Logga in för att förnya recept, läsa din journal med mera. 

    Så loggar du in på 1177.se
    Gör dina vårdärenden på nätet

Gör dina vårdärenden på nätet

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer vården närmare dig. Logga in för att förnya recept, läsa din journal med mera. 

Så loggar du in på 1177.se