Tandreglering

99 procent av dem som behandlats på tandregleringsklinikerna inom Folktandvården i Uppsala län de senaste åren är mycket nöjda med resultatet och bemötande.

Tandreglering utförs för att rätta till felställda tänder och skapa ett välfungerande bett. Behandling sker efter att en patient blivit remitterad till specialistkliniken av sin ordinarie tandläkare.

Bettavvikelser som påverkar käkarnas tillväxt bör behandlas tidigt (7-11 år). I många fall är det dock lämpligt att vänta med behandling tills de permanenta tänderna kommit fram (12-15 år).

Hur går det till?

Tänderna regleras genom att en fast eller avtagbar tandställning trycker tänderna i rätt riktning. Den fasta tandställningen består av fästen och stålband som klistras på tänderna med tunna stålbågar som löper i ett spår på mitten. Du kan även välja tandfärgade fästen.

Under behandlingen behövs regelbundna kontroller varje eller varannan månad. Då justeras och aktiveras tandställningen. Står tänderna trångt eller för långt ut kanske en eller flera permanenta tänder tas bort. Se gärna bilder på före och efter i vårt galleri från Tandregleringen i Enköping.

Vad kostar det?

Alla barn och ungdomar som bedöms vara i behov av tandreglering erbjuds kostnadsfri behandling till och med det år de fyller 23 år. Även du som inte omfattas av kostnadsfri tandreglering är välkommen att kontakta oss. Du kan välja behandlare i Enköping eller Uppsala.


Viktigt att veta

  • Behandlingen är oftast långvarig och patientens medverkan behövs.
  • God munhygien är en förutsättning för att tandreglering ska påbörjas.
  • Tandborstningen tar längre tid än vanligt när man har fast tandställning.
  • Den som har fast tandställning bör undvika att äta hårda, sega saker.