Kom och dela vårt driv!

Vi är i en expansiv fas där du som medarbetare har flera karriärmöjligheter och forum att bidra till vår utveckling.

Vi är en organisation där alla känner sig sedda och delaktiga, där alla tillför värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vår storlek är vår styrka; du har många kollegor och kan röra dig mellan flera kliniker, har varierande arbetsuppgifter och kan utvecklas inom flera områden. Ihop med vår satsning på forskning och utveckling och vårt eget utvecklingsprogram för framtida ledare har du många vägar att välja bland och vi har flera forum för dig att bidra till Folktandvårdens utveckling.

  • Runt 78 procent uppger en stolthet över att jobba på Folktandvården Uppsala län, rekommenderar oss och tycker att vi är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna håller särskilt fram likabehandling, att kunna vara sig själv och att deras arbetsinsats bidrar som styrkor hos Folktandvården i Uppsala län.
  • 85 procent känner ett förtroende för sin chefs sätt att leda och utveckla arbetsplatsen och känner sig insatta i och förstår verksamhetens mål.

 (Folktandvårdens medarbetarenkät 2018. 472 medarbetare deltog i undersökningen)