Stöd vid funktionsnedsättning

Inom Region Uppsala finns kunskap och hjälp som du kan behöva om du eller någon närstående har en funktionsnedsättning. Läs mer om olika funktionsnedsättningar och var du kan få hjälp:

 

Vad menas med funktionsnedsättning?

Enligt Socialstyrelsen betyder funktionsnedsättning att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada som man får till exempel efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller hela livet.

Infoteket svarar på frågor

Infoteket om funktionshinder är till för dig som har en funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar i skola eller annan verksamhet. Här finns bibliotek, faktamaterial, kursverksamhet och personal som kan svara på frågor om funktionshinder.
Infotekets hemsida>>