Beställning av sjukresor

Telefonnummer 0771-99 90 00

Till beställningscentralen ringer du som patient eller vårdgivare för att beställa taxi, akuttaxi och plats på sjukresebussen. För att kunna beställa sjukresetaxi till planerade vårdbesök krävs att du har ett kundtillstånd. Gör alltid beställningen senast dagen innan, tidigast 14 dagar före planerat besök.

Även vid akuta sjukdomstillstånd kan taxi beställas på samma nummer. Inresan behöver då i efterhand styrkas av vårdgivaren och eventuell hemresa med taxi ska beställas av vårdgivaren.

Berätta alltid när du har:

  • rullator
  • rullstol
  • följeslagare
  • barnvagn