Innovation

Region Uppsala arbetar för att ligga i framkant inom hälso- och sjukvård. Genom att uppmuntra till ett aktivt förnyelse- och förändringsarbete kan vården utvecklas med hjälp av samverkan, kunskap och kreativitet.

En innovationsstrategi för hälso- och sjukvård har tagits fram inom Region Uppsala för att motivera individer att komma med nya idéer som kan utvecklas och införas inom vården genom fysiska produkter, tjänster, metoder och processer som sätter patienten i centrum. Strategin ska även motivera näringslivet till den kostsamma utvecklingen av lösningar för att möta dagens och morgondagens utmaningar i vården, och stimulera forskare och akademiska miljöer till utvecklingen av ny kunskap.