• Bild1
  • Bild2
  • Bild3

Trafik och samhälle som regional kollektivtrafikmyndighet

I Uppsala län är det Trafik och samhälle inom Region Uppsala som är regional kollektivtrafikmyndighet. Vårt förvaltningsuppdrag är att inom Uppsala län och till angränsande områden utveckla och bedriva hållbara transporter.

Under varumärket UL utförs även länets kollektivtrafik i samarbete med upphandlade trafikföretag.

Som kollektivtrafikmyndighet ansvarar Trafik och samhälle för att utarbeta och besluta om det regionala trafikförsörjningsprogrammet där målen för regionens kollektivtrafik beskrivs. 

 

Läs mer här 

Följ UL på