• Bild1
  • Bild2
  • Bild3

Region Uppsala som regional kollektivtrafikmyndighet

I Uppsala län är det Region Uppsala som är regional kollektivtrafikmyndighet. Som kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Uppsala för att utarbeta och besluta om det regionala trafikförsörjningsprogrammet där målen för regionens kollektivtrafik beskrivs. Region Uppsala ansvarar även för att kollektivtrafiken uppfyller dessa mål, främst genom att bedriva och utveckla den samhällsfinansierade kollektivtrafiken under varumärket UL.

 

Läs mer här 

Följ UL på