Uppsala län

I varje kommun inom Uppsala län finns sedan 2008 en lokal SUF-grupp. Utformningen av varje lokal SUF-grupp varierar mellan kommunerna. Verksamheter som regelmässigt ingår i de lokala SUF-grupperna är mödrahälsovård, förskola, skola, särskola, barnhälsovård, habilitering, LSS och biståndsbedömning, socialtjänst, utredningshem och psykiatri.

Representanter från dessa verksamheter träffas regelbundet (ca. 3-4 ggr/termin) och utgör en plattform för professionella att utveckla och utvärdera befintliga och nya arbetsmetoder som är särskilt anpassade för målgruppen.

Genom att ha god kännedom om varandras verksamhet tydliggörs de olika ansvarsområdena.

Det finns möjlighet för dig att få konsultation

När man är osäker om vilka insatser som är lämpliga och hur de ska utformas finns risk att man låter bli att handla. Inom ramen för SUF-samverkan erbjuds handledning och konsultation. Som personal kan man anmäla sitt ärende till den lokala SUF-gruppen för att boka en tid för konsultation. Detta kan ske avidentifierat. Tillgång till varierad och specialiserad kompetens är en väg för att uppnå ”good practice”. När en handläggare kan träffa många professionella samtidig innebär det vinster såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Konsultanden får tillgång till verktyg i sitt arbete, för att t.ex. lyckas motivera föräldrar att ta emot hjälp, vilket i sin tur bidrar till familjernas och inte minst viktigt, barnens välfärd.

Hur gör man?

Om du är intresserad av att boka en tid för konsultation, ta då kontakt med någon av de medlemmar som finns inom den grupp som är aktuell för dig. Du finner namn och kontaktvägar om du klickar på respektive kommunnamn.

Följ oss