Effektiv och nära vård 2030

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och utmaningar med ett växande Uppsala län. Målbilden för effektiv och nära vård 2030 innebär en omställning av hälso- och sjukvården. Vård som behövs ofta ska komma närmare invånarna både geografiskt, digitalt, tillgängligt och relationellt.

Varför behövs en omställning?

Region Uppsala behöver tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet driva en omställning av hälso- och sjukvården. Länet växer och färre yrkesverksamma ska försörja fler äldre. Vården ska anpassas efter invånares och patienters behov, bli mer effektiv och rustad för framtiden med ökad digitalisering. Koncentrerad specialiserad vård, men samtidigt hälso- och sjukvård i hela länet för bättre kvalitet och tillgänglighet.

Vad ska den här omställningen leda till?

Den nära vården som länets invånare behöver ofta ska utvecklas och stärkas. Resurserna ska användas på bästa sätt, viss vård ska bli mer tillgänglig medan vård som inte behövs så ofta blir mer specialiserad. En effektiv och nära vård är samskapande, hälsofrämjande och kvalitetsdriven. Såväl medarbetare som invånare och samarbetspartners involveras i förändringen.

Varför just Effektiv och nära vård 2030?

Utredningen har letts av Göran Stiernstedt som både har regional och nationell erfarenhet av hälso- och sjukvård (utredare för Effektiv vård SOU 2016). Namnet på utredningen är en viktig del av målbilden.

Klicka här om du har svårt att se den inbäddade filmen.

Vad innebär den omställning vi står inför i Uppsala län? Lyssna till hälso- och sjukvvårdsdirektör Åsa Himmelsköld när hon berättar om utvecklingen och målbilden med en nära, effektiv, förebyggande, hälsofrämjande och samskapande vård.

 

hela länet ingår i den nära vården