Kapslar

Förskriva och hantera läkemedel

På de här sidorna hittar du som förskrivare och annan vårdpersonal information som kan vara till hjälp för att du ska kunna förskriva och hantera läkemedel på ett säkert och effektivt sätt. Informationen är sammanställd av Läkemedelskommittén i Region Uppsala samt Klinisk farmakologi på Akademiska sjukhuset.


Aktuellt