• SUF-Konferens 2020
  • Samverkan

Välkommen till SUF-Kunskapscentrum

SUF-Kunskapscentrum arbetar med att utveckla, samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har Intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.
SUF (Samverkan-Utveckling-Föräldraskap) tar avstamp i barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 23), i syfte att: tillförsäkra barn deras rätt till goda uppväxtvillkor och föräldrar med funktionsnedsättnings rätt till stöd i sitt föräldraskap.

Kunskapscentret samfinansieras av Region Uppsala och Uppsala läns kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. 

Följ oss