Mentorskapsprogram för författare i Uppsala län

Ansökan till mentorskapsprogrammet hösten 2018 görs via formuläret nedan.

 

Info och anmälan till kväll om mentorskap 24 april görs här.


Regionbibliotek Uppsala startade i januari 2017 ett mentorskapsprogram för författare, som en del i arbetet med att stödja och utveckla det litterära Uppsala län. Två par med mentorer och adepter parades ihop under våren 2017, och tre par under hösten 2017. Till den omgång som startade i januari 2018 gjordes fyra matchningar.

Region Uppsala har genom den statliga kultursamverkansmodellen och i den regionala kulturplanen ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande. Målet med mentorskapsprogrammet är att skapa relationer mellan författare, stärka det litterära nätverket, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion, för både mentorer och adepter.

En viktig del i mentorsprogrammet är att ge icke-etablerade författare bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen.

Upplägg

Mentorer och adepter söks främst via Uppsala Författarsällskap, Författarförbundet, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö.

Ansökningar tas emot under feb-maj 2018 och matchningar mentorer–adepter görs i juni av Regionbibliotek Uppsala. Introduktionsträff och programstart i augusti/september 2018. De mentorer och adepter som väljs ut träffas vid sex tillfällen under 6 månader, därefter matchas nya par ihop.

Mentorer arvoderas, enligt Författarförbundets arvodesrekommendationer (förberedelsetid + träffar med adepter). Adepter arvoderas inte, men får förmånen att gå programmet.

Ansök nedan, och tipsa gärna intresserade!

Stefan Eurenius
Länsbibliotek Uppsala

Ansökan

Mentor/adept
Inriktning på ditt skrivande (flera val möjliga)

Ev. medlemskap i organisationer på området