Mentorskapsprogram för författare i Uppsala län

Ansök via formuläret nedan

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt författarskap? Har du fastnat i ett dilemma? Har du idéer du behöver utveckla? Ansök då om en plats i mentorskapsprogrammet för författare i Uppsala län. Mentorskapsprogrammet startade i januari 2017 och har kommit till för att stödja och utveckla författarskap, skapa relationer mellan författare, stärka det litterära nätverket, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion, för både mentorer och adepter.

Från innevarande och tidigare omgångar står det klart att formatet varit givande, uppskattat och utvecklande för de författare som deltagit. Programmet är snarare process- än målinriktat, och en viktig del är att ge icke-etablerade bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen. Info om vilka som hittills deltagit finns i vänsterkolumnen.

Välkommen med din ansökan!

Region Uppsala har genom den statliga kultursamverkansmodellen och i den regionala kulturplanen ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande.

Upplägg

Mentorer och adepter söks främst via Uppsala Författarsällskap, Författarförbundet, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö.

Ansökningsperioden inför våren 2020 går ut 1 dec 2019. Matchningar mentorer–adepter görs i december 2019 av Kulturutveckling Region Uppsala. Introduktionsträff och programstart i januari/februari 2020. De mentorer och adepter som väljs ut träffas vid sex tillfällen under våren. Inför hösten 2020 matchas nya par ihop utifrån de ansökningar som inkommer till och med 1 juni 2020.

Mentorer arvoderas, enligt Författarförbundets arvodesrekommendationer (förberedelsetid + träffar med adepter). Adepter arvoderas inte, men får förmånen att gå programmet.

Ansök nedan, och tipsa gärna intresserade!

Stefan Eurenius
Kulturutveckling, Region Uppsala

Så behandlar Region Uppsala dina personuppgifter

I samband med att du ansöker till mentorskapsprogrammet samlar Region Uppsala in och behandlar de personuppgifter som du väljer att lämna till oss vid ansökan. Ändamålet med insamlingen av personuppgifterna är att kunna administrera programmet. Region Uppsala använder också deltagarnas namn och e-postadresser i utvärderings- och forskningssyfte samt för inbjudningar till uppföljande arrangemang. Läs mer om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter

Ansökan

Mentor/adept
Inriktning på ditt skrivande (flera val möjliga)

Ev. medlemskap i organisationer på området