• Skapa Dans 2017 - 1
  • Start kultur 11
  • Konstkuben Akademiska - 1
  • Start kultur 14
  • Musikteater Wik 2017 - 1
  • Skutskär bibliotek
  • Wikdagen 2017 - 1

Kultur

Kultur och bildning är den del av Region Uppsala som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Dansa en bok på finska och svenska

Som finskt förvaltningsområde gör Region Uppsala varje år särskilda satsningar för att främja finsk kultur och det finska språket. Under hösten 2018 erbjuds folkbibliotek och förskolor med finskspråkiga barn i Uppsala län kostnadsfritt programmet Dansa en bok på finska och svenska – en parallellspråkig sagostund på finska och svenska där ord och bilder får liv i dans och rörelse.

Följ oss på

facebook