AT-tjänstgöring

Banner

Gör din AT-tjänstgöring vid Lasarettet i Enköping

En AT-tjänst vid Lasarettet i Enköping ger dig en god klinisk grund för din fortsatta yrkeskarriär. Du får omgående möjlighet till självständigt kliniskt arbete.

Vi erbjuder dig som AT-läkare en aktiv roll i den dagliga verksamheten. Du kommer snabbt in i det praktiska patientarbetet. Du har alltid en erfaren läkare som backar upp dig. Lasarettet är inte så stort, så du lär snart känna personalen som är mån om att ge dig stöd. Vår målsättning med din AT-tjänstgöring är att du ska få en god klinisk grund att stå på inför din framtida yrkesutveckling.

Lasarettet i Enköping erbjuder

  • Introduktion 
  • Handledare
  • Studiedagar
  • Teamträning i akut omhändertagande
  • Två valfria veckor under första sex månaderna
  • Två valfria kurser efter överenskommelse med AT-chef under lasarettstiden
  • Möjlighet att en gång delta i AT-läkarstämman. Kongressavgift och resa ingår
  • Löneöversyn efter 12 månader.  


Ansökan och tillsättning

Annonser publiceras under "Lediga jobb" i vänstermenyn under september och februari månad varje år. Varje vår och höst rekryterar vi sex AT-läkare. Vi använder oss av ett rullande schema för intagning vilket innebär att var tredje månad påbörjar tre nya AT-läkare sin utbildning hos oss.

Grundblocksplan

Kirurgi inklusive anestesi 3 månader, internmedicin
3 månader, 6 månader akutsjukvård, psykiatri 3 månader på Akademiska sjukhuset och 6 månader inom primärvården i Region Uppsala.

  Kirurgi Kirurgi
akut

Medicin

Medicin
akut
Psykiatri

Primär
vård

Månad 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-21


Verksamhetsområde kirurgi

Här arbetar specialister i ortopedi, allmänkirurgi, handkirurgi, urologi, gynekologi och anestesiologi. En omfattande mottagningsverksamhet och operationsverksamhet utgör utbildningspanoramat. AT-läkaren arbetar under klinisk handledning av en överläkare eller en erfaren underläkare, dessutom ges handledning av en för varje AT-läkare personlig mentor. Verksamhetsområde kirurgi har också en AT-ansvarig läkare som planerar studiedagar, utbildning och uppföljning av kliniska frågeställningar. AT-läkarna deltar i all aktuell information och utbildningsaktivitet. Speciellt mot AT-läkarna riktad undervisning ges av specialistläkarna vid två tillfällen per månad.

Verksamhetsområde medicin

VO medicin har enheter för allmän internmedicin, stroke och hjärtvård samt mottagningar för bland annat kardiologi och geriatrik. Det finns två vårdavdelningar samt intensiv-
vårdsavdelning med modern övervakningsutrustning. AT-läkaren arbetar under handledning och deltar i klinikens ordinarie sammankomster för utbildning och information. Det finns regelbundna undervisningstillfällen varje vecka där AT-läkarna själva delvis har ett ansvar. Verksamhetsområde medicin har också en AT-ansvarig läkare som planerar studiedagar, utbildning och uppföljning av kliniska frågeställningar. Mot slutet av placeringen och inför akutmedicinblocket introduceras jourverksamheten.

Akutsjukvård

Arbetet på akutmottagningen är uppdelat i två block på tre månader vardera med nattjour var tredje vecka och jourarbete varannan helg. AT-läkare arbetar oftast parallellt med akutläkare eller jourtid med bakjour tillgänglig på sjukhuset eller i hemmet. Jourstödet oavsett tid på dygnet uppfattas som mycket gott. 

Verksamhetsområde radiologi

Vid Lasarettet i Enköping utförs mer än 30 000 undersökningar per år med CT, MR, ultraljud och konventionell röntgen. Viss undervisning är förlagd här.

Att vara AT-läkare i Region Uppsala

I Region Uppsala finns ett av Europas främsta centrum för biomedicin och bioteknik samt två universitet med sammanlagt 40 000 studenter. I Uppsala finns Akademiska sjukhuset, ett universitetssjukhus som är världsledande på flera områden. Lasarettet i Enköping har ett omfattande samarbete med Akademiska sjukhuset. Primärvården har ett 30-tal vårdcentraler och husläkarmottagningar spridda över länet samt ett centrum för forskning och utveckling. Region Uppsala har mycket att erbjuda den som brinner för vård och medicinsk forskning!

Introduktion och handledning

AT-chefen har övergripande ansvar för utbildningen.
AT-studierektorer finns för psykiatri och primärvård som till sin hjälp har AT-ansvariga handledare.

Intervjudag

Intervjudagar är 13 och 14 mars 2019. 12 mars är det mingelkväll för de som kallats till intervju.  Kallelse kommer att ske med kort varsel. Annonsen kommer att läggas ut i slutet av januari

Tillträdesdag

Tillträde 26 augusti och 25 november 2019.