Fallbeskrivning

Fallbeskrivning

Som ett komplement till Socialstyrelsens kunskapsstöd har SUF-Kunskapscentrum utformat en fallbeskrivning. Den beskriver vad socialtjänsten kan behöva tänka på vid planering, genomförande samt uppföljning av umgänge.