Kvinna pratar i mikrofon och två män sitter bredvid henne och lyssnar

Evenemang våren 2020

Infoteket anordnar varje termin evenemang som föreläsningar, infotekskaféer och temakvällar.
Evenemangen är kostnadsfria. Hörslinga finns. Alla intresserade är välkomna. Anmäl dig till det evenemang du vill besöka.

Med anledning av risk för spridning av coronaviruset är våra publika evenemang inställda under våren. Vissa föreläsningar försöker vi ersätta med webb-evenemang. Håll utkik på den här sidan.

Januari

29

Vad är språkstörning? 
Föreläsning + boksläpp

Uppsala

Februari

5

Kungen av Atlantis – en kärleksfull film om schizofreni 
Filmkafé med skådespelarmedverkan

Uppsala

12

Nyanlända med funktionsnedsättning

- vägar mot ömsesidig integration

Uppsala

19

"Orden på jobbet"
Dyslexi i arbetslivet - möjligheter och lösningar

Uppsala

26

Vad är DCD?
- om motoriska svårigheter som diagnos

Uppsala

Mars

11

Ska jag gasa eller bromsa?
Förhållningssätt efter hjärnskakning hos barn

Uppsala18

Barnkonventionen - med fokus på funktionsnedsättningar
Kan nya lagen göra skillnad?

FÖRELÄSNINGEN FLYTTAD TILL WEBBEN

Uppsala

19

Autism hos barn och vuxna 

INSTÄLLT  

Uppsala Stadsbibl.

23–26

Våga prata om psykisk ohälsa
Temadagar om psykisk ohälsa 

INSTÄLLT  

Uppsala

25

Downs syndrom och åldrande 
samt invigning av konstutställning från Labanskolan

INSTÄLLT     

Uppsala

April

1

Adhd hos äldre – utmaningar och möjligheter

INSTÄLLT  

Uppsala

22

Att prata om livsfrågor med sina barn
Om att möta stora och små frågor i familjer som har barn med funktionsnedsättning

INSTÄLLT    

Uppsala

23

Flerfunktionsnedsättning i fokus
Då, nu ... och framöver 

INSTÄLLT -  WEBBKONFERENS ERSÄTTER
 (se nedan)

Uppsala

23 Flerfunktionsnedsättning i fokus - WEBBKONFERENS Webbkonf.

29

Hur kan man stötta utan att stöta sig?
Föräldrarollen när barn med NPF blir myndiga 

INSTÄLLT

Uppsala

Maj

6

Utmaningar och möjligheter vid dyslexi 

INSTÄLLT

 

Webben

Vårens workshoppar

Våren

- Koll på vardagen med Google Keep
- Filmade budskap och QR-koder (IOS)
- Smarta funktioner i din Iphone
- Smarta funktioner i dina androidtelefon

Läs mer om vårens workshoppar!

Uppsala

Med anledning av risk för spridning av coronaviruset är våra workshoppar inställda under våren.

Välkommen att kontakta oss om möjligheten till enskild besök kring något av våra workshop-ämnen.

Anmälan

Vill du anmäla dig till något evenemang? Skicka e-post till infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.
Ange ditt namn och telefonnummer.