Nya böcker och filmer i biblioteket

Här kan du se vilka nya böcker som kommit in till infotekets bibliotek.

Maj 2019


Bokomslag: Andra sätta att nå fram

Andra sätt att nå fram: vardagskommunikation med tydliggörande pedagogic

Författare: Louise Ardoris

Andra sätt att nå fram tar upp det som du som snabbt och lätt vill komma igång med en alternativ kommunikation kan behöva veta. Det handlar om att utnyttja alla olika sätt att kommunicera: bilder, objekt, skrift och så vidare.

Område: Språk och kommunikation
Utgivningsår: 2019

Finns boken Andra sätt att nå fram inne för utlåning?

 

Bokomslag: Flytta hemifrån

Flytta hemifrån

Författare: Kerstin Frii

Huvudpersonen Mikael är på väg in i vuxenlivet, en stor omställning som väcker känslor och funderingar. Det är inte helt lätt att frigöra sig och börja leva ett självständigt liv.

Område: Intellektuell funktionsnedsättning
Utgivningsår: 2012

Finns boken Flytta hemifrån inne för utlåning?

 

Bokomslag: Hemmasittare och vägen tillbaka

Hemmasittare och vägen tillbaka: insatser vid långvarig skolfrånvaro

Att inte gå i skolan innebär ett stort lidande för den unge själv och för familjen runtomkring. Den här boken ger några verktyg för att jobba med problemet. Författarna ger många praktiska tips, verkliga exempel och även formulär som behövs för insatserna. Hemmasittare och vägen tillbaka ger både en teoretisk, forskningsbaserad grund och är en praktisk handbok.

Område: Övriga böcker
Utgivningsår: 2015

Finns boken Hemmasittare och vägen tillbaka inne för utlåning?


Bokomslag: Joakims överlevnadsguide till adhd

Joakims överlevnadsguide till adhd

Författare: Joakim Hedström

Joakims överlevnadsguide till adhd är en snabbläst handbok om hur du tar mer kontroll över din adhd. Den är full av enkla tips du kan prova direkt. Inga tips funkar för alla, men du kan hitta något du har nytta av. Det här är främst en bok för vuxna med adhd - men även anhöriga, kollegor, vårdpersonal och nyfikna som vill veta mer om adhd.

Område: Adhd
Utgivningsår: 2019

Finns boken Joakims överlevnadsguide till adhd inne för utlåning?


Bokomslag: Julias hundskola för barn

Julias hundskola för barn

Författare: Stefan Johansson och Pia Hammargren

Julias hund Messi kan stänga lådor och dra av strumpor. I den här boken får du bland annat veta vad hundar kan hjälpa dig med i vardagen. Du får också tips om hur du kan träna med din hund.

Område: Övriga böcker
Utgivningsår: 2018

Finns boken Julias hundskola för barn inne för utlåning?


Bokomslag: Social fobi

Social fobi: effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi

Författare: Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan, Per Carlbring, Gerhard Andersson

Social fobi (social ångest) är en stark rädsla för situationer där man känner sig värderad eller granskad av andra. Bokens självhjälpsprogram baseras på KBT och är vetenskapligt utprövat. Programmet omfattar nio steg med både teoretisk kunskap och praktiska övningar.

Område: Ångest
Utgivningsår: 2013

Finns boken Social fobi inne för utlåning?

 

Bokomslag: Till Daniel

Till Daniel

Författare: Olaug Nilssen

Till Daniel är en roman om att vara förälder till ett barn med autism, om kärleken och om kampen för att barnet ska bli sett för den han är och få det stöd som han och familjen behöver. Mammor ska aldrig ge upp, sägs det, men vad är att acceptera sin situation och vad är att ge upp?

Område: Autism

Utgivningsår: 2018

Finns boken Till Daniel inne för utlåning?


Bokomslag: Överleva eller leva?

Överleva eller leva? - att bli fri från depression

Författare: Alexandra Sippus (red.)

Genom de olika berättelserna i den här boken framträder en bild av hur depression påverkar tankar och känslor, relationer, studier, jobb, ja hela tillvaron. Men också av hur livet kan se ut när man tillfrisknar. I boken medverkar dessutom några representanter för psykiatrin och vården som belyser depression och psykisk ohälsa ur olika synvinklar.

Område: Depression
Utgivningsår: 2017

Finns boken Överleva eller leva? inne för utlåning?

 

April 2019


Bokomslag: En bok med TAKK om mat

En bok med TAKK om mat

Författare: Ann Gomér

"En bok med TAKK om mat" är en helt ny bok som har skrivits för att man ska kunna kommunicera om mat även om man inte kan prata så bra. Många bra ord finns med i boken, som till exempel sked, gaffel, duka, glas, varm, kall, gott och att inte tycka om. Det finns också bilder på olika maträtter och drycker som man äta och dricka till frukost, lunch, middag eller mellanmål. Till och med godis och glass är med! Boken kan användas för alla åldrar som ett stöd i att prata om mat.

Område: Språk och kommunikation
Utgivningsår: 2017

Finns boken" En bok med TAKK om mat" finns inne för utlåning?

 

Bokomslag: Explosiva barn

Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar

Författare: Ross W. Greene

Barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. Det kan handla om att skrika, slåss eller svära, men också om att dra sig undan, gråta eller tjura. Dessa beteenden kan få föräldrar och andra vuxna i barnets omgivning att känna sig maktlösa, frustrerade och i stort behov av hjälp. I denna kraftigt omarbetade och uppdaterade upplaga av Explosiva barn förklarar Ross W. Greene varför barn beter sig så här och visar hur föräldrar och skolpersonal kan bemöta barn med utmanande beteende på ett positivt sätt, utan bestraffningar och fiendskap. Det här är den tredje reviderade utgåvan från 2016.

Område: Neuropsykiatri allmänt
Utgivningsår: 2016

Finns boken "Explosiva barn" inne för utlåning?

 

Filmomslag: Familjien Bélier

Familjen Bélier

En flicka som bor med sina döva föräldrar, upptäcker att hon har gåvan att sjunga

Område: Filmer
Utgivningsår: 2015

Finns filmen "Familjen Bélier" inne för utlåning?

 

Bokomslag: Hjälp, mitt barn har adhd

Hjälp! Mitt barn har adhd: konsten att leda dig själv i en utmanande vardag

Författare: Jill Nyqvist

Jill skriver: I den här boken har jag samlat de verktyg och insikter som har hjälpt mig att hantera en vardag med alla de utmaningar som följer med att ha barn med adhd. Det är mycket vi inte rår över som gör vardagen svår. Hur andra reagerar på vårt barn, vilket stöd som ges i skolan, hur det fungerar med vänner, vilket stöd samhället ger och mycket mer. Den här boken fokuserar på den enda del som vi faktiskt har rådighet över - oss själva.

Område: Anhöriga
Utgivningsår: 2018

Finns boken "Hjälp! Mitt barn har adhd" inne för utlåning?

 

Bokomslag: Modigt med Vilma och Loppan

Modigt med Vilma och Loppan - samlingsvolym!

Text: Anneli Khayati
Bild: Mikael Sjömilla

Innehåller böckerna "Modigt med Vilma & Loppan", "Kärlek med Vilma & Loppan" och "Tillsammans med Vilma & Loppan".

Vilma och Loppan spelar fotboll när bollen far rakt in i arga tant Sturessons trädgård. Nu krävs mod!

När Vilma kommer tillbaka efter att ha varit sjuk är inget som det brukar. Plötsligt gör Loppan en massa nya saker. Ska de inte göra saker tillsammans mer? /

Sigge är ny i klassen och gillar rymden precis som Vilma gör. Vilma blir alldeles varm i kroppen när hon är med Sigge. Är det kärlek hon känner?

Område: Rörelsenedsättning
Utgivningsår: 2017

Finns boken "Modigt med Vilma och Loppan" inne för utlåning?

 

Filmomslag: Mommy

Mommy

Diane hämtar hem sin explosiva tonårsson Steve som sedan en tid varit inhyst på ett ungdomshem. När Steves oberäkneliga växlingar mellan kärleksfullt gnabb och våldsamt raseri blir övermäktiga finner de båda stöd i en timid grannkvinna, och får en oväntad vänskap på köpet.
Rekommenderas från 15 år.

Textat på Svenska.

Område: Filmer
Utgivningsår: 2015

Finns filmen "Mommy" inne för utlåning?

 

Bokomslag: Operation rädda sommarlovet

Operation rädda sommarlovet

Text: Anna Pella
Bild: Anna Forsmark

Del 2 i barnboksserien om Funkisfamiljen Funkisfamiljen är en barnboksserie för barn 6-9 år om hur det är att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning, ; Operation rädda sommarlovet, handlar om ovisshet och om hur det känns för Vide när Mio blir sjuk. Alla roliga sommarplaner riskerar att bli inställda och mamma och pappa är oroliga, ledsna och trötta. De märker inte hur Vide och Tintin mår, och tvingar dem att åka till farmor och farfar fastän de hellre vill vara på sjukhuset med Mio. Tillsammans med farfar försöker Vide rädda sommarlovet. Varje bok i serien Funkisfamiljen handlar om olika jobbiga saker Vide hittar sätt att förhålla sig till.

Område: Anhöriga
Utgivningsår: 2019

Finns boken "Operation rädda sommarlovet" inne för utlåning?

 

Bokomslag: Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin: teori och praktik

Rehabiliteringsmedicinsk kunskap är relevant vid alla sjukdomar och skador som medför långvariga, komplexa funktionshinder och är därför relevant inom stora delar av sjukvården. Inom den rehabiliteringsmedicinska specialiteten handläggs idag främst patienter med skador och sjukdomar i nervsystemet respektive med långvariga smärttillstånd. ; Denna reviderade upplaga inleds med en sektion som avhandlar rehabiliteringsmedicinens utveckling och nuvarande plats i sjukvården, centrala rehabiliteringsmedicinska koncept, mät- och arbetsmetoder. Följande sektioner omfattar rehabiliteringsmedicinsk funktionsdiagnostik, läkningsmekanismer och behandling vid långvariga smärttillstånd respektive vid skador och kroniska sjukdomar i nervsystemet. Bokens omfång har ökat något. Några kapitel har fått större utrymme och nya kapitel om beteendestörning och medicinska komplikationer efter svår hjärnskada liksom om anoxisk hjärnskada har tillkommit. Andra kapitel, som inte rör dagens kärnverksamhet inom praktisk rehabiliteringsmedicin, har utgått.

Område: Rörelsenedsättning
Utgivningsår: 2015

Finns boken "Rehabiliteringsmedicin: teori och praktik" inne för utlåning?

 

 Filmomslag: Ted - för kärlekens skull

Ted - för kärlekens skull

Filmen är en berättelse om en av vår tids största kompositörer, hans orubbliga relation till brodern Kenneth, till musiken och till livet. Teds livsöde med psykisk ohälsa kom att beröra en hel nation. Hans musik har på många sätt definierat svensk pop, med genialiska texter av brodern Kenneth, fyllda med liv, kärlek, smärta och hopp. ; Rekommenderas från 11 år. Textning på svenska, svenska för personer med hörselnedsättning och engelska.

Område: Filmer
Utgivningsår: 2017

Finns filmen "Ted - för kärlekens skull" inne för utlåning?

 

Bokomslag: Tydliggörande pedagogik i förskolan

Tydliggörande pedagogik i förskolan

Författare: David Edfelt, Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd

Tydliggörande pedagogik i förskolan kan exempelvis handla om att använda lek, bildstöd och andra hjälpmedel som underlättar för barnen att få syn på rutiner och förstå vad som ska ske hur, när, med vem och på vilket sätt. Denna praktiska handbok är skriven till alla blivande och verksamma förskollärare som dagligen arbetar för att göra förskolan begriplig, hanterbar och meningsfull för barnen. Det är dags att låsa upp alla dörrar och skapa en tillgänglig förskola!

Område: Kognition
Utgivningsår: 2019

Finns boken "Tydliggörande pedagogik i förskolan" inne för utlåning?

 

Mars 2019


Bokomslag: Att leva med neurofibromatos

Att leva med neurofibromatos: berättelser inifrån knutorna

Att leva med neurofibromatos, berättelser inifrån knutorna, är en samling personliga berättelser om livet som bärare eller anhörig till bärare av diagnoserna Neurofibromatos typ 1 och typ 2.

Område: Övriga böcker
Utgivningsår: 2016

Se om boken "Att leva med neurofibromatos" finns inne för utlåning?

 

Bokomslag: Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro

Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro

Författare: Maria Bühler, Annelie Karlsson, Terése Österholm

Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i våra skolor. Att försöka förstå och komma tillrätta med fenomenet är en angelägen uppgift för alla som befinner sig i närheten av barn och unga. Den här boken presenterar hur man kan förstå problematisk skolfrånvaro utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro utgår från att det är förhållningssättet och miljön runt eleverna som behöver förändras för att främja skolnärvaro.

Område: Neuropsykiatri allmänt
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro" finns inne för utlåning?

 

Bokomslag: Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder

Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder

Författare: Bo Hejlskov Elvén

Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende som bygger på grundtankar om att ”människor som kan uppföra sig gör det” och att ”endast den som tar ansvar har möjlighet att påverka”. Med ett lågaffektivt bemötande, till exempel genom avledning och kravanpassning, kan ofta problemskapande beteende undvikas hos såväl barn som vuxna, med eller utan neuropsykiatriska svårigheter. Boken riktar sig till blivande och yrkesverksamma psykologer, pedagoger och omsorgspersonal, men i lika hög grad till föräldrar och andra anhöriga. Bokens fallexempel rör både barn och vuxna, och är lika relevanta i skolan som i omsorgsverksamheter för vuxna. Det här är andra upplagan.

Område: Neuropsykiatri allmänt
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder" finns inne för utlåning? 

Februari 2019

 

Aldrig ensam

Författare: Charlie Eriksson

Bokomslag: Aldrig ensam

I Aldrig ensam berättar entreprenören Charlie Eriksson, 25, om sin egen resa och de erfarenheter av psykisk ohälsa som han delar med många andra unga människor. Målet för boken, projektet Aldrig ensam och hans föreläsningar är att bryta tystnaden och få fler att söka hjälp i tid. Många välkända namn är hans ambassadörer: Filip & Fredrik, Sigge Eklund, Michaela Forni, Rachel "Yoga Girl" Brathén, Therése Lindgren, Jon Olsson, Ann Heberlein, Olivia Schough, Annika Andersson, Linus Thörnblad mm

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2017

Se om boken "Aldrig ensam" finns inne för utlåning.

 

Evans upptäcker Asperger

Författare: Jessica Stigsdotter Axberg

Bokomslag: Evans upptäcker Asperger

Det här är berättelsen om när Evans upptäcker Asperger Syndrom och kommer underfund med att han nog antagligen har det. Du får läsa om hur Evans läser om diagnosen och hur han hittar likheter i sitt eget liv. Som till exempel det där om att han inte hade en aning om vilken månad han fyllde år men han kunde minsann förklara hur en radio fungerade. Och det när han bara var fyra år gammal. Det kallades tydligen specialintresse.

Område: Autism
Utgivningsår: 2019

Se om boken "Evans upptäcker Asperger" finns inne för utlåning.

 

Jag vill inte vänta! Har jag adhd?

Författare: Jessica Stigsdotter Axberg

Bokomslag: Jag vill inte vänta! Har jag adhd?

Linnéa har alltid haft svårt att sitta still och tycker det är tråkigt att vänta. Linnéas mamma säger att det är för att hon tog jättelång tid på sig att komma ut ur mammas mage. Så efter det har hon alltid haft bråttom.
Så börjar boken om Linnéa. Hon är en otroligt glad och energirik tjej som har massor av ”vill-inte-vänta-förmågor”. Har Linnéa adhd för att hon inte kan sitta still? Vad hittar Linnéa på när hon inte vill vänta? (Uppdaterad utgåva)

Område: Adhd
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Jag vill inte vänta! Har jag adhd? finns inne för utlåning.

 

Kom vi gör om det i skolan

Författare: Anna Carlsson, Linda Jensen, Annelie Strömberg & Linda Warvelin

Bokomslag: Kom vi gör om det i skolan

I Kalejdoskopets skola flyger både stolar och fula ord. Allt verkar snurra till sig rejält varje dag. Lektionen går snett, rasten blir fel och utflykten slutar med att alla blir otåliga och ilskna. Alltid är det någon som är arg. En dag tycker den gamla skolan att det får vara nog med allt det där arga och allt som hela tiden går snett. Inga fler kastade grillpinnar och ingen matsal man knappt kan vara i. Tillsammans ska alla göra om det som går fel. Denna bok riktar sig till både pedagogerna och eleverna i skolan. Boken skapar förståelse för hur det som händer i en skola kan kännas för alla och hur olikheter spelar in

Område: Neuropsykiatri allmänt
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Kom vi gör om det i skolan" finns inne för utlåning.

 

Mammor med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn: att se, förstå och bemöta dem utifrån psykologisk teori

Författare: Kristina Andersson och Kristina Nilsson

Bokomslag: Mammor med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn

Huruvida föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning) klarar av sitt föräldraskap har alltid ifrågasatts. Den här boken vill visa på vikten av relationen mellan föräldrar och barn när man ska ge hjälp och stöd till föräldrar med kognitiva brister. Forskning rörande barn och barns utveckling har länge varit ett viktigt område inom psykologin. Man är dock inte alltid överens om föräldrars betydelse för barns psykiska utveckling. Författarna visar hur psykologiska insatser kan utformas i familjer med komplex problematik inklusive föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Boken kan utgöra en referensram för att underlätta samarbetet mellan personal inom pedagogisk, social, psykologisk och medicinsk verksamhet.

Boken bör med fördel även kunna användas inom utbildningar för behandlingspersonal inom psykolog- och socionomutbildningar.

Område: Intellektuell funktionsnedsättning
Utgivningsår: 2019

Se om boken "Mammor med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn" finns inne för utlåning.

 

Min kompis har adhd

Författare: Jessica Stigsdotter Axberg

Bokomslag: Min kompis har adhd

Min kompis har... är en serie böcker i mini-format. Böckerna har fokus på barn med olika funktionsnedsättningar. Inom Uppsala län är böckerna kostnadsfria. Du kan beställa böckerna på vår webbplats: www.regionuppsala.se/infoteket/barnbocker

Område: Adhd
Utgivningsår: 2019

Se om boken "Min kompis har adhd" finns inne för utlåning.

 

Min kompis har autism

Författare: Jessica Stigsdotter Axberg

Bokomslag: Min kompis har autism

Min kompis har... är en serie böcker i mini-format. Böckerna har fokus på barn med olika funktionsnedsättningar. Inom Uppsala län är böckerna kostnadsfria. Du kan beställa böckerna på vår webbplats: www.regionuppsala.se/infoteket/barnbocker

Område:Autism
Utgivningsår: 2019

Se om boken "Min kompis har autism" finns inne för utlåning.

 

Min kompis har cp

Författare: Jessica Stigsdotter Axberg

Bokomslag: Min kompis har cp

Min kompis har... är en serie böcker i mini-format. Böckerna har fokus på barn med olika funktionsnedsättningar. Inom Uppsala län är böckerna kostnadsfria. Du kan beställa böckerna på vår webbplats: www.regionuppsala.se/infoteket/barnbocker

Område: Rörelsenedsättning
Utgivningsår: 2019

Se om boken "Min kompis har cp" finns inne för utlåning.

 

Min kompis har dcd

Författare: Jessica Stigsdotter Axberg

Bokomslag: Min kompis har dcd

Min kompis har... är en serie böcker i mini-format. Böckerna har fokus på barn med olika funktionsnedsättningar. Inom Uppsala län är böckerna kostnadsfria. Du kan beställa böckerna på vår webbplats: www.regionuppsala.se/infoteket/barnbocker

Område: Rörelsenedsättning
Utgivningsår: 2019

Se om boken "Min kompis har dcd" finns inne för utlåning.

 

Min mamma rullstolshjälten

Författare: Ida Berner och Ulrika Gustafsson

Bokomslag: Min mamma rullstolsthjälten

Kerstins fotbollslag ska spela match mot föräldrarna. Kerstins pappa, som brukar vara bäst på plan, kan inte vara med så mamma ska med i stället. Men mamma sitter ju i rullstol, hon kan ju inte spela. Mamma kommer till matchen och rycker dessutom in som värsta hjälten. Det här är en berättelse om att ha en förälder som inte är som alla andra, men som kan vara världsbäst ändå!

Område: Rörelsenedsättning
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Min mamma rullstolshjälten" finns inne för utlåning.

 

När allt förändrades

Författare: Anna Clarén

Bokomslag: När allt förändrades

De var en lycklig familj med två barn i det vackraste landet Sverige. När det tredje barnet föddes förändrades allt. Det lilla barnet fick sin diagnos och familjen började kämpa med den nya situationen. Långsamt började familjen falla samman. Fotografen Anna Clarén har använt sin kamera som ett verktyg för dokumentation, men också som terapi och tröst. Resultatet är en djupgående och överväldigande berättelse om en familj och om autism som inte lämnar någon oberörd. Boken är en intim och djupt personlig fotografisk dokumentation av en familj i ett skede när livet plötsligt och fullständigt förändras.

Område: Anhöriga
Utgivningsår: 2018

Se om boken "När allt förändrades" finns inne för utlåning.

 

På högvarv: att leva med adhd

Författare: Mikael Ressem

Bokomslag: På högvarv. Att leva med adhd

På ytan ser det ut som om Mikael Ressem inte kan ha adhd. Han är framgångsrik deckarförfattare, har en chefsposition inom sjukvården i Gävle och ordnad tillvaro med fru och två barn. Lever man så kan man inte ha adhd. Det har han läkares ord på.

På högvarv - Att leva med adhd är en inifrånberättelse som få andra kunnat skriva. Den handlar om kaos, utanförskap, kärlek och en växande insikt om att något var annorlunda. Men den handlar också om en kamp för att få veta vem man är, om en ofta oförstående sjukvård och om att få en diagnos i vuxen ålder. Men mest av allt handlar den om en livsvilja som försätter berg.

Område: Adhd
Utgivningsår: 2019

Se om boken "På högvarv: att leva med adhd" finns inne för utlåning.

 

Januari 2019

 

Barn med ätsvårigheter - förhållningssätt och råd till förskolan

Författare: Kajsa Lamm Laurin

Bokomslag - Barn med ätsvårigheter

Förskolan spelar en stor roll för barns ätande, matlust och nyfikenhet på mat eftersom många barn äter fler måltider där än hemma. För att stötta och hjälpa barn med ätsvårigheter krävs kunskap, tålamod och energi. I den här boken får du fakta om barns ätutveckling, ätsvårigheter och hur en utredning kan gå till. Du får praktiska tips på hur du kan skapa goda förutsättningar för dessa barn vid förskolans måltider och råd om hur du kan stötta både barn och föräldrar. ; Boken vänder sig till yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg men kan med fördel också läsas av föräldrar som har barn med ätsvårigheter.

Utgivningsår: 2018
Område: Mat och ätande

Se om boken "Barn med ätsvårigheter" finns inne för utlåning.

 

Föräldraskap och funktionsnedsättning - en kunskapsöversikt

Författare: Ulrika Hallberg

 Bokomslag - Föräldraskap och funktionsnedsättning

Att personer med kognitiva eller uttalade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uttrycker en önskan om att bli föräldrar och faktiskt också blir det, blir allt vanligare Men att personer med den här typen av funktionedsättningar blir föräldrar är inte okomplicerat.
I den här boken redovisas aktuell, vetenskaplig forskning i ämnet på ett lättillgängligt sätt. Genom ökad kunskap om föräldraskap och funktionsnedsättning kan bemötande, stödinsatser och omhändertagande anpassas till dessa utsatta familjer på ett professionellt sätt.

Område: Övriga böcker
Utgivningsår: 2018 

Se om boken "Föräldraskap och funktionsnedsättning" finns inne för utlåning.

 

Izas hemlighet

Författare: Sofia Pihlsgård

Bokomslag - Izas hemlighet

Iza är en helt vanlig björn som älskar att spela fotboll med sina kompisar och leka med sin hund Carmen. Eller helt vanlig förresten...

Det är ju en sak, förstås. Izas tankar och handlingar börjar bli jobbiga och svåra. När kompisarna helt obekymrat åker på fotbollsläger och leker på skolgården oroar sig Iza för att pappa ska dö, eller att hon ska råka skada sin älskade hund Carmen. Kanske hjälper det om hon räknar till hundra flera gånger om dagen?

Iza lider av tvångssyndrom, eller tvång som hon kallar det. Kan någon hjälpa henne? Är tankarna bara dumma och jobbiga eller kan de vara sanna?

Område: Tvångssyndrom
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Izas hemlighet" finns inne för utlåning.

 

Konsten att rädda liv - om att förebygga självmord

Författare: Ullakarin Nyberg

Bokomslag: Konsten attt rädda liv

Boken handlar om att bryta den tystnad som ofta omger psykisk ohälsa och självmord. Hur kan man prata om det som är svårt och vad kan man säga och göra i mötet. Boken tar upp fakta och myter om självmord och vilka signaler omgivningen kan vara observant på, hur förloppet från tanke till självmordshandling ser ut, och framför allt hur det kan avbrytas.

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2013

Se om boken "Konsten att rädda liv" finns inne för utlåning.

 

Lek och vänskap, inkluderande pedagogik för barn med autism

Författare:Ö Carmel Conn

Bokomslag: Lek och vänskap

Barn med autism har ofta tydliga lekpreferenser, där sensoriska och perceptuella upplevelser har en stark ställning. Lek och vänskap – ­inkluderande pedagogik för barn med autism erbjuder ett ramverk för att stödja barns utveckling genom lek, med konkreta tips på hur du kan hjälpa barn med autism att delta i leken.
Boken är användbar för lärare, specialpedagoger och psykologer verksamma i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Även andra yrkesverksamma som arbetar med barn med autism eller är särskilt intresserade av lek kommer att ha behållning av den. Boken kan också vara en värdefull resurs för högskolestudenter på kurser som behandlar lek och autism.

Område: Autism
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Lek och vänskap" finns inne för utlåning.

 

När livet inte följer manus

Författare: Sophie Dow

Bokomslag: När livet inte följer manus

Att få ett barn med funktionsnedsättning vänder upp och ned på tillvaron. När Sophie Dow får dottern Annie anar hon direkt att något inte är som det ska men det kommer att ta sexton år innan familjen till slut får ett fullödigt svar på gåtan. Under tiden lever familjen ett utmanande, utmattande men alldeles underbart liv tillsammans.

Sophie Dows kamp för sin dotters rättigheter leder till grundandet av Mindroom, en organisation som framgångsrikt jobbar för barn och ungdomar med inlärningssvårigheter. När livet inte följer manus är ett inspirerande, personligt detektivdrama, där Sophie Dow med humor, glöd och oväntat stöd från såväl en Hollywoodregissör som brittiska kungahuset söker svar på frågan: Varför är inte alla hjärnor lika mycket värda?

Område: Anhöriga
Utgivningsår: 2018

Se om boken "När livet inte följer manus" finns inne för utlåning.

 

Synlig fast osynlig - Jag är inget UFO

Författare: Moha Frikraft

Bokomslag - Jag är inget UFO

Hur är det att leva med cp, adhd och autism? Vilka fördomar stöter man på i samhället? Vilka utmaningar finns när man lever med assistans dygnet runt? Med den här boken vill Moha visa att hon, liksom alla andra, är en människa med känslor och behov. Hon vill visa på vad som kan gå snett i mötet med läkare, habiliteringspersonal och kassabiträden, när det saknas insikt och förståelse. Mycket i boken handlar om att leva med assistans och Moha delar med sig av dråpliga och ibland svåra situationer om kan uppstå när kommunikationen brister.

Område: Rörelsenedsättning
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Jag är inget UFO" finns inne för utlåning.

 

Vändpunkter - berättelser om att leva med psykisk ohälsa

Riksförbundet Hjärnkoll

Bokomslag: Vändpunkter

Sedan 2009 har Hjärnkollsambassadörer, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa föreläst om sina upplevelser. Syftet är att öka öppenheten om psykisk ohälsa och minska det stigma det kan innebära. Nu har 20 Hjärnkollsambassadörer tillsammans skrivit en bok, där de delar med sig av sina erfarenheter.

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Vändpunkter" finns inne för utlåning.