Rekommenderade läkemedel för barn

Pictogram barn

Allergi och andningsorganen 
Allergisk rinit - Medel vid anafylaktiska reaktioner - Astma - Krupp

Blodsjukdomar
Anemi

Hudsjukdomar
Svampinfektioner (Dermatofyter (trådsvamp) – ej tinea capitis, Dermatofyter (trådsvamp) – tinea capitis, Candidainfektion - Oral candidainfektion - Seborroiskt eksem - Blöjeksem - Impetigo - Atopiskt eksem - Akne - Huvudlöss - Skabb - Urtikaria

Infektioner
Hosta - Tonsillit - Sinuit - Infektiös rinit - Otit - Pneumoni - Erysipelas - Perianal streptokockinfektion ("stjärtfluss") - Sårinfektioner - Hund- och kattbett - Herpes simplex/zoster - Urinvägsinfektioner - Kutan borrelia

Mag- och tarmsjukdomar
Gastroesofagal refluxsjukdom - Förstoppning - Rörelsesjuka - Springmask

Nervsystemet
Febernedsättande och smärtstillande läkemedel - Lätt till måttligt smärtsamma procedurer - Migrän - Depression

Urologi och gynekologi
Primär enures/inkontinens - Dysmenorré

Ögon och öron
Bakteriell konjunktivit - Allergisk konjunktivit - Traumatiska hornhinnesår - Extern otit 

 

Om reklistan för barn

Många läkemedel som används till barn är inte utprovade inom denna åldersgrupp, vilket kan medföra svårigheter då man som förskrivare ska välja rätt läkemedel. Listan över rekommenderade läkemedel till barn har tagits fram av läkemedelskommittérna i Uppsala, Västmanland, Sörmland, Dalarna, Värmland, Gävleborg och Örebro. Syftet är att stötta förskrivare, öka säkerheten och bidra till en evidensbaserad och kostnadseffektiv förskrivning.