www.lul.se

Vård eller råd?

Din vårdcentral

Övrig vård

  • Kom ihåg att finkamma håret

    Huvudlöss sprids ofta vid skolstart. Finkamma därför gärna barnets hår med en gång.

    Luskamning på 1177.se
    luskamning på 1177.se

Kom ihåg att finkamma håret

Huvudlöss sprids ofta vid skolstart. Finkamma därför gärna barnets hår med en gång.

Luskamning på 1177.se