www.lul.se

Vård eller råd?

Din vårdcentral

Övrig vård

  • 1177.se även som app

    Via 1177.se kan du bland annat förnya recept, boka eller avboka tid, få internetbehandling i KBT och läsa din journal...

    Så här loggar du in
     1177.se

1177.se även som app

Via 1177.se kan du bland annat förnya recept, boka eller avboka tid, få internetbehandling i KBT och läsa din journal...

Så här loggar du in