ULIC utreder dina läkemedelsfrågor

Från och med 7 januari 2019 tar vi endast emot frågor via vår funktionsbrevlåda och webformuläret. Det nya webformuläret hittar du här.

Uppsala läkemedelsinformationscentral är en service för sjukvården. Vi utreder läkemedelsfrågor när du själv inte har tid.

En service för sjukvården

Centralen fungerar som en resurs för sjukvården och svarar på frågor om läkemedel från all personal i Uppsala/Örebroregionen (Dalarnas, Gävleborgs, Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län). Tjänsten är kostnadsfri för frågeställare inom Uppsala läns landsting.

Centralen drivs av klinisk farmakologi på Akademiska sjukhuset. Kliniska farmakologer och apotekare sammanställer information från nationella och internationella datakällor och besvarar dina frågor om läkemedel när du själv inte har tid eller möjlighet. 

Vi utreder de flesta typer av läkemedelsfrågor

  • Producentobunden, evidensbaserad läkemedelsinformation
  • Biverkningar
  • Interaktioner
  • Läkemedel under graviditet och amning
  • Läkemedelseffekter och terapival
  • Farmakokinetiska och farmakogenetiska frågor

Centralen tar även emot frågor från läkemedelskommittéer och läkemedelsråd i regionen och kan ge producentobunden läkemedelsinformation vid kliniker och vårdcentraler efter överenskommelse. Observera att ULIC inte har möjlighet att besvara akuta patientrelaterade frågeställningar.

 

Ställ din fråga här