Verksamhet

Folktandvården är en viktig del i samhällets folkhälsoarbete. Vi drivs av en vilja att hjälpa människor och inspirera till en god munhälsa.
Vi arbetar efter fyra värdeord:

Hälsofrämjande. Folktandvården har 75 års erfarenhet och historia. Vi är en viktig del av samhällets folkhälsoarbete och arbetar förebyggande för att behålla det friska och minska lagningar. Vi ger kunskap och inspirerar till en fungerande tandvård just för dig.

Nytänkande. Vi vill ligga i framkant och erbjuda det bästa för dig. Därför satsar vi på forskning, modern teknik och arbetssätt som ger dig bäst vård utifrån dina personliga behov. 

Kvalitet. Vi ser att varje patient är unik och ska mötas utifrån sina behov. Vi arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap och utvärderar, följer upp och utvecklar verksamheten systematiskt. Dessutom är vi miljöcertifierade.

För alla. Vi berikar varandra och skapar tillsammans en miljö där både medarbetare och kunder/patienter känner sig sedda och respekterade. Att såväl kunder/patienter som medarbetare representerar mångfald och bredd gör vårt arbete extra spännande och stimulerande. Vi är HBTQ-certifierade sedan 2012.