Tandvård i skolan

Folktandvårdens fokus är förebyggande tandvård. Som ett led i det arbetet besöker vi regelbundet skolor, från förskoleklass upp till högstadiet.
 Folktandvården arbetar förebyggande och hälsofrämjande med information om munhälsa i skolan.

Alla skolor i Uppsala län har en "värdklinik". Det är oftast närmaste klinik som kontaktar skolan för att boka tid.

Budskap och det pedagogiska upplägget varierar efter målgruppen. Genomgående är däremot de "gyllene tvåorna": två centimeter fluortandkärm, två gånger om dagen i två minuter, och med två timmars väntan innan du äter eller dricker något (vatten går alltid bra att dricka, men inte direkt efter tandborstning). Efter besöket får samtliga barn en tandborste och ett brev att ta hem till vårdnadshavare med information om att  vi varit där.

Upplägg

För de minsta barnen i förskoleklass har vi en trollerilåda med massor av spännande saker att känna på och prata kring.
För barn i mellanstadiet ligger fokus på mat-, och dryckesvanor och hur man förebygger karies. Vi visar en film som tar upp hur mycket socker som finns i vår mat.
I högstadiet kompletterar vi med information om de skador som tobaksanvändning medför.