Kunskapscentrum för äldretandvård

Folktandvårdens kunskapscentrum för äldretandvård samlar och sprider kunskap om äldres tänder och munhälsa. Den kunskap som inte finns ska vi vara med och ta fram.

 Folktandvårdens kunskapscentrum för äldretandvård samlar och sprider kunskap om äldres munhälsa.

En viktig uppgift för Kunskapscentrum är att hitta ett sätt att nå de äldre som fortfarande bor hemma, men inte riktigt orkar sköta sina tänder.
- Det är vanligt att äldre personer som är hemmaboende slutar att gå till tandvården. Om den äldre sedan behöver mer hjälp och till exempel flyttar till ett vård- och omsorgsboende, visar det sig ofta att tandproblemen blivit mycket stora, säger Pia Gabre, cheftandläkare. 

 

Förebyggande i fokus

Särskild fokus läggs på förebyggande tandvård genom bland annat utbildning och dokumentation. 
- Att sammanställa kunskap om äldretandvård och se till att den blir tillgänglig för tandvårds- och vårdpersonal är en prioriterad fråga för Folktandvården, fortsätter Pia Gabre. 

Kunskapscentrum för äldretandvård är en del av Folktandvårdens centrum för medicinsk tandvård som ligger i Folktandvården Seminariets lokaler i Uppsala. Du kan läsa de studier som hittills presenterats här intill.