Odontologiskt hälsobokslut

Folktandvården i Uppsala län samlar fakta om tandhälsan och tandvård som presenteras i ett årligt odontologiskt bokslut. Det ger oss en bra bild över tandhälsan i alla åldersgrupper, vilka insatser vi gjort och vad vilka utmaningar vi har inom tandvården framöver.

Odontologiskt hälsobokslut 2018