Beställ journalkopia

Sedan 1 oktober 2018 kan du ta del av din tandvårdsjournal via 1177.se E-tjänster. Om du vill beställa journalkopior på papper kan du fyll ai nedan länk. För att underlätta hanteringen av beställning ber vi dig välja vilken av våra kliniker som du går till.

Beställ här

Om du som vårdnadshavare önskar beställa journalkopior på ditt barn ska beställningen alltid vara skriftlig och i original där du intygar att du är barnets vårdnadshavare.
Blankett för beställning

För att säkerställa att journalkopiorna kommer till rätt person skickas journalkopiorna till folkbokföringsadressen. Du kan begära att få brevet rekommenderat. Rekommenderat brev kostar 50 kronor. Du kan även hämta ut dina journalkopior direkt från din klinik. 

Avgifter
Om en beställning omfattar tio sidor eller fler, kan avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar. Avgiften för en beställning av tio sidor är 100 kr. För varje sida därutöver är avgiften 6 kr, dock sammanlagt högst 500 kr.

Vi kan, av administrativa skäl, tyvärr inte kontakta dig för att meddela eventuell kostnad för journalkopior innan utskick.