Om Folktandvården

 

Folktandvården är en del av Region Uppsala. Med hjälp av Folktandvården tar Region Uppsala ansvar och lever upp till tandvårdslagen genom bland annat rätt till lika tandvård till alla länsinvånare.   

Det innebär bland annat att Folktandvården ska:

  • stödja länsinvånarna till en förbättrad eller fortsatt god munhälsa genom ett effektivt hälsoinritkat arbete.
  • ge barn, ungdom och vuxna individuellt anpassad vård av hög kvalitet så kostnadseffektivt som möjligt.
  • vara en resurs för äldre och personer med funktionsnedsättning samt för personer med eftersatt vårdbehov.
  • ha resurser för vissa odontologiska specialiteter och akut tandvård för länsinvånarnas behov.
  • tillhandahålla och fördela vården på lika villkor för hela befolkningen oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.
  • ha dokumenterade rutiner för patientsäkerhet.