Tandvårdsrädsla

Ungefär hälften av all människor uppger att de känner obehag och är rädda när de går till tandläkaren. För att du ska få den vård du behöver och samtidigt känna dig trygg kan det vara bra att berätta att du är rädd redan när du bokar tid hos oss. Se filmen för att få veta mer.

 

På Folktandvården i Uppsala län finns en psykolog som enbart behandlar tandvårdsrädda patienter. Hon heter Jessica Lucic (se bild) och arbetar på Folktandvården Seminariet. Besöken hos henne och viss del av tandbehandlingen fås med samma högkostnadskydd som gäller vid öppen hälso- och sjukvård.

Du kan ringa direkt till den klinik du vill gå på eller till vårt speciella telefonnummer för tandvårdsrädda 020-861919

Samtal, varsam behandling med små steg åt gången och avslappningsträning är de vanligaste sätten att arbeta med rädslan. Och om det behövs kan vi erbjuda andra metoder såsom lugnande medicin, lustgas och narkos.

Det kan vara bra att ta med en vän som stöd. Ibland gör rädslan att den tandvårdsrädde blir blockerad när tandläkaren ger information och anvisningar, då kan vännen hjälpa till att lyssna och förklara.