Praktik hos oss

För dig som studerar till tandsköterska 

Under utbildningen till tandsköterska ska du genomföra tre praktikperioder med så kallad LIA (Lärande i arbete). Under LIA-perioden befinner du dig ute på en tandvårdsklinik för att träna dina kunskaper i praktiken.  

Folktandvården i Uppsala län har ett avtal med Folkuniversitetet i Uppsala, vilket innebär att vi främst bereder platser för studenter från deras tandsköterskeutbildning. I mån av plats kan vi även erbjuda praktik för andra lärosäten. Är du intresserad av LIA hos oss, vänligen kontakta HR-avdelningen på e-post.  

För dig som studerar till tandhygienist 

I utbildningen till tandhygienist ingår så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU får du praktiskt använda dina kunskaper och prova på framtida arbetsuppgifter inom olika områden 

På Folktandvården i Uppsala län har vi kompetenta och erfarna handledare. Är du intresserad av att genomföra din VFU på en av våra kliniker, kontakta HR-avdelningen på e-post. 

Auskultation 

Är du intresserad av att ta del av vår verksamhet och se hur det är att arbeta på Folktandvården i Uppsala län? Du är välkommen att kontakta oss för att auskultera. Är du intresserad av en särskild klinik, ta kontakt med klinikledningen. Du hittar deras kontaktuppgifter här. 

För dig med utländsk utbildning 

Läs mer om våra praktiker för dig med utländsk utbildning här.