Din kompetensutveckling hos Folktandvården

Som medarbetare hos Folktandvården finns flera olika sätt att växa, utvecklas och göra karriär.

Möjligheterna till kompetensutveckling är en av faktorer som ligger bakom våra höga betyg i medarbetarundersökningar.

Handledare för nyanställda
Folktandvården är en bra arbetsplats för dem som nyligen avslutat sin utbildning. Vi tar även emot de som är under utbildning och behöver praktik. För att säkerställa att tiden hos oss blir givande och lärorik, så utses en handledare som ska hjälpa och stötta den nyanställda.

Adeptprogram
Vi stöttar alla utexaminerade tandhygienister och tandläkare i vårt adeptprogram. Adeptprogrammet kopplar samman rutinerade handledare och nya kollegor för att praktisera sina fräscha teoretiska kunskaper. Programmet pågår under ett år och omfattar handledning, utbildning samt studiebesök. För tandsköterskor finns ett särskilt introduktionsprogram.

Introduktionsår för tandsköterskor
Introduktionsåret erbjuds alla nyanställda och nyutbildade tandsköterskor hos Folktandvården. Syftet är att stödja dig som anställd så att du får en bra start på arbetsplatsen och att du tidigt får känna dig trygg i din yrkesroll.

Odontologiska utbildningar
Vår bredd med allmän-, specialist- och sjukhustandvård innebär stora möjligheter till kompetensöverföring. Vi har internutbildningar för samtliga kategorier.

Nischutbildning
Rollen som nischtandläkare syftar till att vara en resurs för hela organisationen genom att både kunna avlasta hemmakliniken och vid behov vara remissinstans för grannkliniker.

Vid utbildning till nischtandläkare upprättas en individuell kompetensutvecklingsplan med syfte att medarbetaren ska kvalificera sig för framtida uppdrag som nischtandläkare.

Tandläkare som genomgått tidigare nischutbildning hos Folktandvården i Uppsala län kan, på uppdrag från tandvårdsdirektören, tillsättas som nischtandläkare och ska arbeta minst en tredjedel av sin arbetstid inom aktuellt nischområde.

Meriteringstjänstgöring
Meriteringstjänstgöring omfattar högst motsvarande sex månaders heltidstjänstgöring vid specialistklinik. Syftet är att allmäntandläkare genom denna tjänstgöring skall kunna meritera sig för en ST-utbildning.

ST-utbildning
Specialistutbildning (ST) finansieras av Region Uppsala och erbjuds enligt Socialstyrelsens godkända utbildningsplan. Syftet är att säkra Folktandvårdens framtida behov av specialister inom våra sju olika specialiteter.

Utvecklingstjänst
Är du en framtida ledare? Folktandvården har ett utbildningsprogram på 18 månader för dig som är intresserad av ledarskapsfrågor. Därtill erbjuder Region Uppsala ett utvecklingsprogram inom ledarskap.

Klinikombud, arbetsgrupper och nätverk
Genom att bli klinikombud exempelvis inom IT, Frisktandvård, Äldrevård, Munapoteket, miljö eller hygien och delta i arbetsgrupper samt nätverk har du möjlighet att utveckla dig och påverka din arbetssituation.

Ambassadör
Att vara ambassadör innebär att du representerar Folktandvården i Uppsala län vid mässor, på högskolor och andra evenemang runt om i landet.

Forskning och utveckling (FoU)
Region Uppsala har som ett led i sin forskningsverksamhet anvisat medel för forskning och utvecklingsprojekt. Folktandvården driver uppåt 30 olika projekt under året.
FoU-medlen riktar sig till dig med begränsad erfarenhet av FoU-arbete eller till dig som befinner dig i början av din forskarkarriär.