Medarbetare berättar

"Man har ju inte stått still någon gång och det är ju det som är så roligt! Vi som varit med lite längre har en lärande funktion, att kunna dela med oss av erfarenheter till de nya som kommer. Vi behövs allihop."

Agneta Beime, pensionerad tandsköterska efter decennier hos Folktandvården i Uppsala län.

 

"Den tid jag lägger ner utanför arbetet får jag ut i upplevelser. Jag får träffa mycket spännande människor och hamna i andra situationer. Det är nästan som en löneförmån, det går inte att mäta i pengar".

Ingrid Jönsson Ring, specialisttandläkare, forskar om hur ortodontisk gomvidgning kan påverka sängvätning bland barn och unga. Arbetet finansieras delvis av Folktandvården.

 

"Så mycket som jag utvecklades mitt första halvår i Folktandvården hade jag inte gjort på 30 år! Jag har blivit stärkt i mitt självförtroende och har för första gången fått kollegor som jag kan bolla saker med".

Gun Kjellin, tandhygienist Knivsta

 

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi vill att alla anställda ska känna sig stolta över sin arbetsplats. Resultatet är slående. Våra återkommande medarbetarundersökningar ger Folktandvården i Uppsala län toppbetyg. Se vad några av våra medarbetare tycker.