Frågor och svar

Hur mycket kommer mitt Frisktandvårdsavtal att kosta?
Det beror på vilken prisgrupp du placeras i. Det bestäms av din behandlare efter undersökningen. Se de olika nivåerna genom att klicka på Prisinformation i menyn.

Jag har flyttat från/till Uppsala län: 
Kontakta Frisktandvårdssupporten på 018-611 65 00 och meddela vilken din nya Folktandvårdsklinik är. Kontakta även din gamla Folktandvård och be om en förflyttning av ditt avtal till Uppsala.

Kan jag säga upp avtalet?
Självklart! Uppsägning av avtal sker skriftligt och med en uppsägningstid på en kalendermånad. Fyll i  och skicka in blanketten Uppsägning av frisktandvårdsavtal.

Måste jag själv förlänga avtalet?
Du kan lugnt luta dig tillbaka. Folktandvården förlänger avtalet automatiskt och skickar ut meddelande om den nya avtalsperioden och eventuellt förändrad prisgrupp/kostnad. Information om eventuella förändringar inför omtecknande ska också ges vid besök hos behandlare.

Jag har bytt bank.
Ditt autogiro måste ändras. Fyll i blankett om autogiromedgivande och skicka till Frisktandvårdssupporten, Folktandvårdens ledningskontor, 751 85 Uppsala.

Varför har kostnaden för mitt avtal ökat/minskat?
Din behandlare bedömer din prisgrupp efter ditt tandvårdsbehov och nuvarande tandhälsa. Detta kan förändras över tiden och du kan därför placeras i en annan prisgrupp än när du gick in i avtalet. Du kan alltså själv påverka kostnaden genom att vara noggrann med att sköta dina tänder!