Det här ingår i avtalet

Med ditt avtal om fast pris får du även ett individuellt egenvårdsprogram med tips och råd om hur du kan förbättra din munhälsa.

Du som är inne i en avtalsperiod får de nya villkoren när ditt nuvarande avtal löper ut.

Avtalsvillkor

  • Du får regelbunden undersökning och allt du behöver inom tandvård för att förebygga, sjukdomsbehandla och reparera dina tänder i Sverige. Till exempel lagning, enstaka kronor, rotfyllning, kirurgi, bettskenor och specialisttandvård.
  • Om du behöver akuttandvård så täcker avtalet dina kostnader på Folktandvården i hela Sverige. 
  • Till avtalet som grundas på en behandlingsplan, ska bifogas ett individuellt program för egenvård.
  • Folktandvården kan säga upp avtalet om patient inte följer programmet för egenvård.
  • Folktandvården kan säga upp avtalet om patient får planerad vård utförd av annan vårdgivare som inte är anvisad av Folktandvården.
  • Ingen återbetalning av avgift vid behov av vård som inte ingår i avtalet. 
  • Ersättning av förlorad bettskena debiteras fullt pris.
  • Behandling utanför Sverige ingår inte i avtalet. Vi föreslår att ha en olycksfallsförsäkring som täcker dina tandvårdskostnader vid olycksfall.

Läs nationellt avtal från 1 september 2018. Du får även nyhetsbrev via sms två gånger per år. Därför är det viktigt att uppdatera dina kontaktuppgifter.

 

För dig med avtal tecknade innan 1 juli 2016

  • Bettskena ersätts med avdrag för självrisk 1000 kronor.
  • Även om du behöver behandling som inte ingår i avtalet, till exempel implantat eller protes, så får du tillgodoräkna dig upp till ett års inbetald premie för att komma upp i det högkostnadsskydd som erbjuds genom det statliga tandvårdsstödet.

 Läs avtal tecknade innan 1 juli 2016 här

 

Avtalet omtecknas automatiskt. Inför omteckningen får du ett brev om den nya avtalsperioden och förändrad avgiftsklass/kostnad. Uppsägning av avtal sker skriftligt och avtalet avslutas kommande månadsskifte. Fyll i blanketten "Uppsägning av Frisktandvårdsavtal" och sänd in till Frisktandvårdssupporten.