Egen vårdbegäran (egenremiss)

Med egen vårdbegäran kan du själv skicka in en remiss till mottagningarna på Lasarettet i Enköping. Du ser vilka mottagningar det gäller i listan nedan.

Du kan antingen logga in på 1177.se för att använda
e-tjänsterna eller skicka in en pappersblankett.

Din egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå. Det betyder att du kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Egen vårdbegäran går inte att använda vid undersökningar som till exempel röntgen och laboratorieprover. Vid sådan vård måste du ha en remiss från läkare.

Två sätt att göra en egen vårdbegäran
Du kan göra en egen vårdbegäran på två olika sätt; antingen genom att logga in på 1177.se för att använda e-tjänsterna(som har en säker inloggning) eller genom att skicka in en pappersblankett direkt till mottagningen.
Eftersom en egen vårdbegäran innehåller patientuppgifter om dig är det inte tillräckligt säkert att skicka den med e-post.

Egen vårdbegäran via e-tjänsterna
Så här gör du för att skicka egen vårdbegäran genom att logga in till e-tjänsterna:

  1. logga in
  2. välj den mottagning dit du vill skicka din vårdbegäran.
  3. där hittar du ärendet "Egen vårdbegäran", fyll i formuläret och klicka på skicka så kommer det direkt till aktuell mottagning.

Blanketter att skriva ut för egen vårdbegäran
Skriv ut blanketten som gäller den mottagning du vill söka vård hos, du hittar den längre ned i den här informationen. Fyll sedan i den och skicka till adressen som finns angiven högst upp på pappersblanketten.