Sugen på att bygga nytt?

Vi är en ny avdelning som kommer att starta under hösten. Avdelningen ska öppna 16 vårdplatser för patienter med ortopediskt rehabiliteringsbehov. På avdelningen kommer vi även ha geriatrisk kompetens. Vi värdesätter en god psykosocial arbetsmiljö där det ska vara ett öppet klimat och arbetar regelbundet med förbättringar inom området.

Ännu vet vi inte exakt vilka projekt vi kommer att testa på vår nya avdelning, men du får givetvis vara med och utforma verksamheten. Vi fokuserar på hälsosamma arbetsscheman och arbetstider, bra arbetssätt med utvecklande ronder, personcentrerad vård, daglig styrning etcetera. Som en del av arbetet med att skapa en bättre arbetsmiljö kommer vi därför att arbeta med ett förtydligande av roller och arbetsfördelning mellan olika professioner.

I menyn till höger hittar du de annonser som ligger ute för tillfället.

Hör gärna av dig till Åsa om du är nyfiken på den nya avdelningen.