AT-tjänstgöring

Banner

Gör din AT-tjänstgöring vid Lasarettet i Enköping

En AT-tjänst vid Lasarettet i Enköping ger dig en god klinisk grund för din fortsatta yrkeskarriär. Du får omgående möjlighet till självständigt kliniskt arbete.

Vi erbjuder dig som AT-läkare en aktiv roll i den dagliga verksamheten. Du kommer snabbt in i det praktiska patientarbetet. Du har alltid en erfaren läkare som backar upp dig. Lasarettet är inte så stort, så du lär snart känna personalen som är mån om att ge dig stöd. Vår målsättning med din AT-tjänstgöring är att du ska få en god klinisk grund att stå på inför din framtida yrkesutveckling.

Lasarettet i Enköping erbjuder

  • Introduktion 
  • Handledare
  • Studiedagar
  • Teamträning i akut omhändertagande
  • Två valfria veckor under första tolv månaderna
  • Två valfria kurser efter överenskommelse med AT-chef under lasarettstiden
  • Möjlighet att en gång delta i AT-läkarstämman. Kongressavgift och resa ingår
  • Löneöversyn efter 12 månader.  


Ansökan och tillsättning

Annonser publiceras under "Lediga jobb" i vänstermenyn under september och februari månad varje år. Varje vår och höst rekryterar vi sex AT-läkare. Vi använder oss av ett rullande schema för intagning vilket innebär att tre AT-läkare startar i mars, juni, september och december.

Grundblocksplan

Kirurgi inklusive anestesi 6 månader, internmedicin 6 månader,
3 månader psykiatri på Akademiska sjukhuset och 6 månader inom primärvården i Region Uppsala.

  Kirurgi Kirurgi
akut

Medicin

Medicin
akut
Psykiatri

Primär
vård

Månad 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-21


Verksamhetsområde kirurgi

Här arbetar specialister i ortopedi, allmänkirurgi, urologi, gynekologi och anestesiologi. En omfattande
akut-, mottagnings- och operationsverksamhet utgör utbildningspanoramat. AT-läkaren arbetar under klinisk handledning av en överläkare eller en erfaren underläkare, dessutom ges handledning av en för varje AT-läkare personlig handledare. Verksamhetsområde kirurgi har också en AT-ansvarig läkare som planerar studiedagar, utbildning och uppföljning av kliniska frågeställningar. AT-läkarna deltar i all aktuell information och utbildningsaktivitet. Speciellt mot AT-läkarna riktad undervisning ges av specialistläkarna varannan vecka.

Verksamhetsområde medicin

VO medicin har enheter för allmän internmedicin, stroke och hjärtvård samt mottagningar för bland annat kardiologi och geriatrik. Det finns två vårdavdelningar samt intensivvårdsavdelning. AT-läkaren arbetar under handledning och deltar i klinikens ordinarie sammankomster för utbildning och information. Speciellt mot AT-läkarna riktad undervisning ges av specialistläkarna varannan vecka. Verksamhetsområde medicin har också en AT-ansvarig läkare som planerar studiedagar, utbildning och uppföljning av kliniska frågeställningar. Mot slutet av placeringen och inför akutmedicinblocket introduceras jourverksamheten.

Akutsjukvård

Arbetet på akutmottagningen är uppdelat i två block på tre månader och arbete dagtid cirka varannan helg. AT-läkare arbetar jourtid med bakjour tillgänglig på lasarettet eller i hemmet. Jourstödet oavsett tid på dygnet uppfattas som mycket gott. 

Verksamhetsområde radiologi

Vid Lasarettet i Enköping utförs mer än 30 000 undersökningar per år med CT, MR, ultraljud och konventionell röntgen. Viss undervisning är förlagd här.

Att vara AT-läkare i Region Uppsala

I Region Uppsala finns ett av Europas främsta centrum för biomedicin och bioteknik samt två universitet med sammanlagt 40 000 studenter. I Uppsala finns Akademiska sjukhuset, ett universitetssjukhus som är världsledande på flera områden. Lasarettet i Enköping har ett omfattande samarbete med Akademiska sjukhuset. Primärvården har ett 30-tal vårdcentraler och husläkarmottagningar spridda över länet samt ett centrum för forskning och utveckling. Region Uppsala har mycket att erbjuda den som brinner för vård och medicinsk forskning!

Introduktion och handledning

AT-chefen har övergripande ansvar för utbildningen.
AT-studierektorer finns för psykiatri och primärvård som till sin hjälp har AT-ansvariga handledare.

Intervjudag

Intervjudagar är 9 och 10 oktober 2019. 8 oktober är det mingelkväll för de som kallats till intervju.  Kallelse kommer att ske med kort varsel. Annonsen kommer att läggas ut 9 september.

Tillträdesdag

Tillträde 24 februari och 25 maj 2020.