Psykolog

Till psykologen för vuxna är du välkommen vid psykiska besvär där det inte behövs vård inom psykiatrin. Psykologen bedömer, föreslår åtgärder, behandlar och utvärderar.

Våra psykologer erbjuder gruppverksamhet för bland annat depression. Du träffar dem även i föräldragrupper på BVC.