Vi tar hand om hela dig

Din hälsa är viktig för oss och därför har vi en egen Hälsomottagning. Dessutom har vi även diabetesmottagning, astma/kol-mottagning och tobaksavvänjningsgrupper.

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till vår verksamhetschef.

Arbetsterapi

Arbetsterapeuterna erbjuder träning och rehabilitering för besvär från hand och arm orsakad av skada, sjukdom eller överbelastning. Ring för rådgivning och tidsbokning eller be din husläkare om en remiss.
Mer om arbetsterapi i primärvård

Astma/KOL mottagning

För dig med luftvägsbesvär till följd av astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom/KOL. Här får du hjälp med diagnostik och behandling av dina besvär. Vi kan hjälpa till med rökavvänjning, både individuellt eller i grupp. Vi gör lungfunktionstester genom spirometri.

Diabetesmottagning

Känner du dig trött och hängig? Är du onormalt törstig och dricker mycket? Har dina urinmängder ökat? En orsak kan vara diabetes. Kontakta vår mottagning så hjälper vi dig att boka tid här.

Om du har haft graviditetsdiabetes och är orolig för att få diabetes så kontakta oss gärna.

På diabetesmottagningen kan vi hjälpa dig med:

  • Kontrollera blodsocker och "långtidssocker"
  • Du kan själv få lära dig att kontrollera blodsockret
  • Du får hjälp till rätt behandling om mediciner behövs
  • Du får råd om egenvård som bra mat, motion, fotvård m.m.
  • Vi kontrollerar även blodfetter och blodtrycket
  • Om tabletter och bra mat inte räcker till behövs insulin.
  • Vi hjälper till med att starta insulinbehandling utan att du behöver läggas in på sjukhus.
  • Du får lära dig att själv ta insulin
  • Du kan få hjälp att sluta röka
  • Om du har haft graviditetsdiabetes och är orolig för att få diabetes så kontakta oss gärna. 


Rökavvänjning

Vi hjälper dig att sluta röka eller snusa. Vi erbjuder både individuella träffar och gruppträffar, vilket som passar dig bäst.

Vaccination mot TBE

Glöm inte att vaccinera dig mot TBE. Tidsbokning gäller. Kostar 320 kr för vuxna och 300 kr för barn.

Vaccination mot HPV-virus

Vi vaccinerar flickor födda 1993-1998 med Gardasil. Medtag ifylld samtyckesblankett och hälsodeklarationen som skickades hem med informationsbrevet. Endast tidsbokade besök.
HPV-vaccin, 1177.se