Kurator

Kuratorn bedriver psykosocialt arbete och ger samtalsbehandling. Till kuratorn kan du få remiss för samtal vid till exempel kris, lindrig ångest och depression.

Behandlingen kan ske enskilt, tillsammans med närstående eller i grupp, till exempel i stresshanteringskurser. Till kurator kan du ringa direkt eller få remiss från övrig personal inom primärvården