• Sjukgymnast 720

Sjukgymnasten hjälper dig till ett aktivt liv

Till sjukgymnasten, eller fysioterapeuten som den nya yrkestiteln heter, är du välkommen för undersökning och behandling av akut och långvarig smärta samt för rörelseproblem som begränsar din förmåga att vara aktiv i vardagen. Du behöver ingen remiss för att komma till sjukgymnast, så använd vår kunskap och boka tid redan idag.

Ont i nacke, axlar, rygg eller knä?

När du träffar oss första gången gör sjukgymnasten en undersökning och individuell bedömning. Efter analys av dina besvär och behov, föreslår sjukgymnasten åtgärder som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi behandlar både individuellt och i grupp. Åtgärderna syftar till att stärka din förmåga att påverka smärta och rörelseförmåga. Sjukgymnasten arbetar även förebyggande och självklart ingår hälsofrämjande metoder i vårt arbete.

Mer om begreppen sjukgymnast och fysioterapeut

 • Sjukgymnast

  Du behöver ingen remiss - boka en tid redan idag.

 • Vårdcentral

  Välkommen till oss - vi har vårdcentraler i hela Uppsala län.

 • Lista dig hos oss

  Lista dig hos oss

  Det finns flera olika sätt att lista sig på en vårdcentral.

  Välj oss som din vårdcentral