Taxi eller specialfordon

Vem har rätt att åka?

Du som på grund av medicinska skäl inte kan åka med allmänna kommunikationer eller sjukresebuss kan få åka med taxi. Behovet styrks av vårdpersonal som skriver ett intyg i patientsystemet (Vårdgivarintyg). Egenavgiften är 125 kronor enkel resa. Spara gärna kvittot från taxichauffören och vårdkvitto för att ha koll på hur långt du har kvar till frikort.

Du kan också få hjälp med kostnadsfri anslutningstaxi till allmänna kommunikationer om dessa sällan kör där du bor, eller om väntetiden är mer än två timmar. Rådgör med UL Kundtjänst innan du bokar via beställningscentralen. Tel 0771-14 14 14 tonval 2.

Om du behöver åka taxi hem från vården av medicinska skäl ska detta intygas av behandlande personal innan resan bokas.  

Observera
Taxi som beställs på annat nummer än 0771-99 90 00 ersätts inte.

Beställning

Planerat besök

Taxi måste alltid beställas via beställningscentralen på telefon 0771-99 90 00. Beställningscentralen är bemannad dygnet runt alla dagar.
Har du ett planerat vårdbesök beställer du taxi senast dagen innan, tidigast 14 dagar före besöket. Prata alltid med beställningscentralen om resan in till vården.

Akut sjukdom

Vid akut sjukdom kan du beställa taxi via beställningscentralen samma dag. 

Samåkning

Vid resa med taxi/specialfordon är du skyldig att acceptera samåkning med andra resenärer även om samordningen ökar vänte-/restiden. Du måste godta en resa som kan ta dubbelt så lång tid. Ensamåkning av medicinska skäl ska alltid intygas av läkare till sjukreseenheten.