Frikort

Du betalar alltid en del av resan själv, men reser du mycket har du rätt till frikort. När du betalat 1 500 kronor i egenavgifter får du ett frikort för den aktuella tolvmånadersperioden. Två arbetsdagar efter det att du kommit upp i högkostnadsbeloppet 1 500 kr kan vi registrera ditt frikort. Du får inget fysiskt kort utan registreringen görs i beställningscentralen där informationen finns att du inte ska betala din resa. Om du hinner resa och betala egenavgift innan frikortet är registrerat kan du kontakta oss för återbetalning.

Hur får du frikortet?

Egenavgifter för taxi registreras hos sjukreseenheten och frikort utfärdas automatiskt när högkostnadsbeloppet uppnåtts.
Egenavgifter för bil skickar du själv in till sjukreseenheten styrkta med vårdkvitton.

Sjukresor för barn under 18 år i samma familj kan räknas ihop, och du kan ansöka om ett gemensamt frikort för dem hos sjukreseenheten.

Hur fungerar kortet?

Med ett giltigt frikort betalar du ingen egenavgift.