Egenavgifter och allmänna regler

Egenavgift för enkel resa:

Sjukresebuss: 0 kr
Kollektivtrafik: 0 kr
Anslutningsresa till kollektivtrafik: 0 kr

Privat bil: 1,85 kr per km, maximalt 125 kr

Taxi, specialfordon: 125 kr
Flyg: 125 kr

Regler för sjukresor

Region Uppsala ersätter resor till vårdinrättningar för dig som är länsbo och behöver sjukvård inom länet. I vissa fall ersätts även resor till och från andra regioner eller landsting. Resor till annat landsting eller annan region ersätts om du har en vårdgarantiremiss eller en specialistvårdsremiss på medicinska skäl. Remiss ska vara utfärdad av vårdgarantienheten, Akademiska sjukhuset eller Lasarettet i Enköping.

Ersättning ges för billigaste färdsätt, samtidigt som landstinget tar hänsyn till patientens tillstånd. Det är resan mellan bostaden och vårdinrättningen som ersätts, om det inte finns en alternativ färdväg som är billigare, t ex mellan arbetsplatsen och vårdinrättningen. Det är vårdgivaren som efter medicinsk bedömning styrker behovet av färdmedel till och från vården.

Läs mer

Det fullständiga reglementet för sjukresor kan du läsa här. Foldern "Kort om sjukresor" innehåller en sammanfattning av reglerna runt sjukresor. Folder och reglemente kan beställas på tfn 0771-14 14 14 vardagar klockan 08.30-11.30.

Fakturaavgift

Vid fakturering av egenavgift tillkommer faktureringsavgift enligt Region Uppsalas för tillfället gällande taxa.