Beställ journalkopia på papper

Patientjournaler
Du kan beställa kopior på journaler förda inom Region Uppsala från ca 1958 och framåt.

Här kan du beställa egna journalkopior från Region Uppsala 

Journalkopior till vårdnadshavare
Om du som vårdnadshavare önskar beställa journalkopior på ditt barn ska beställningen alltid vara skriftlig där du intygar att du är barnets vårdnadshavare. (Se blankett)

Journalkopior till anhörig
Om du som anhörig vill beställa din avlidne anhöriges journalkopior ska beställningen alltid vara skriftlig och du ska komplettera beställningen med "dödsfallsintyg med släktutredning" som beställs från Skatteverket. (Se blankett)

Kostnad
De första nio sidorna är avgiftsfria. Tionde sidan kostar 100 kronor, därefter kostar varje sida 6 kronor, maximal kostnad är 500 kronor.

Din beställning kommer att handläggas skyndsamt.

Leverans

För att säkerställa att journalkopiorna kommer till rätt person skickas journalkopiorna till folkbokföringsadressen. Psykiatrins journalkopior skickas alltid rekommenderat. Om du själv önskar journalkopior till en adress där du inte är folkbokförd rekommenderar vi brevet och fakturerar dig med 50 kronor för kostnaden. Inga journalkopior skickas via e-post.