Journal – kopia

Kom ihåg att du alltid kan logga in på www.1177.se och läsa din journal där.

Har du inte möjlighet att läsa din journal digitalt så kan du beställa journalkopior från Region Uppsala på papper. Från journalenheten CESÅ (Centrala enheten för spärrar och återsökning) kan du beställa journaler förda på levande personer inom Region Uppsala från ca 1958 och framåt.

Avlidna personers journaler fram till 2016-12-31 samt personer med ofullständigt personnummer (endast år, månad, dag) och  journaler förda före 1958 beställs via Regionarkivet i Uppsala. (Se länk)

Barnavårdsjournaler (BVC)

Beställs hos respektive Barnavårdscentral där patienten är aktuell (0-6 år). 

Äldre BVC-journaler som inte är aktuella beställs hos Regionarkivet. (Se länk)

Folktandvårdens journaler 
Beställs hos respektive tandvårdsklinik.

Födelsejournal
Födelsejournaler är upplagda på modern som har rätten till journalen.

Röntgenbilder
Beställs från Mediaenheten (Röntgen), CESÅ har endast hand om utlåtanden.

Av patientsäkerhetsskäl skickar CESÅ journalkopior endast till beställaren och inte på uppdrag av andra.