Journal – loggrapport

Som patient har du rätt att ta del av listan över de som varit inne i din journal. Endast säkert identifierad personal kan läsa dina journaluppgifter. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som har varit inne i din journal. Alla som går in i patientjournalerna lämnar elektroniska spår efter sig och deras identitet hamnar på en så kallad logglista.

Loggrapport digitalt

Det enklaste sättet att ta del av din loggrapport är via www.1177.se.

Loggrapport på papper

Saknar du möjlighet att beställa digitalt så kan du få din loggrapport på papper.

Skriv då ut och fyll i beställningsblanketten som du hittar i högerspalten, och skicka den till CESÅ.

Obligatoriska uppgifter är markerade med (*). Din beställning kommer att hanteras av personal vid journalenheten CESÅ.

Om du efter att ha tagit del av loggrapporten har frågor eller misstänker att någon läst dina journaluppgifter utan att ha rätt till det ska du kontakta verksamhetschef för respektive verksamhet.

Din beställning kommer att handläggas skyndsamt. Sommartid kan dock handläggningstiden tidvis öka något.

Kostnad

De första nio sidorna är avgiftsfria. Tionde sidan kostar 100 kronor, därefter kostar varje sida 6 kronor, maximal kostnad är 500 kronor.

Din beställning kommer att handläggas skyndsamt.

Personnummer (yyyy-mm-dd-xxxx) *
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnummer *
Ort *
E-post *
Tidsperiod för önskad loggrapport. Skriv datum så här: yyyy-mm-dd
Från datum *
Till datum *
Övriga upplysningar