Den regionala utvecklingsstrategin revideras

Många händer möts i mitten av en ring

Välkommen att delta i och följa arbetet

Det gemensamma arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) pågår för fullt. Här kan du följa vårt arbete i revideringsprocessen samt hitta kontaktuppgifter till oss som leder arbetet.
Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan samverka för att utforma och genomföra vår regionala utvecklingsstrategi. Tillsammans når vi ett hållbart Uppsala län för alla!

Var befinner vi oss nu?

Aktualitetsprövningen är färdigställd och vi befinner oss i konkretiseringsfasen av revideringsarbetet. På den här sidan hittar du aktuella dokument som kommer att ligga till grund för framställandet av Uppsala läns nya regionala utvecklingsstrategi. Bland dessa finns sammanställning av uppföljningsdialoger, förslag till inriktning i nya RUS baserade på aktualitetsprövningen, en gap-analys mellan Agenda 2030 och RUS, med mera.
Vid mötet för den regionala samverkansstrukturen Regionalt forum den 4 oktober 2019 fastställdes att Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi ska fungera som länets regionala Agenda 2030-strategi. Kring detta arbetas det nu för fullt för att klargöra hur den nya regionala utvecklingsstrategin kan bidra till att vi i länet

  • arbetar i den anda av allvar och beslutsamhet som präglar Agenda 2030,
  • låter de globala målen fungera som en kompass i arbetet,
  • låter arbetet präglas av inkludering och delaktighet, samt
  • strävar mot partnerskap och genomförande.

Dialog och förankring

För att RUS ska ge igenkänning och en känsla av ägarskap och engagemang är det centralt att organisationer i länet är med och formar innehållet i strategin. Vi hoppas därför att DU och din organisation vill vara med i revideringsarbetet och välkomnar er att delta under hela processens gång.
Är du intresserad av att föra en närmare dialog med oss? Hör av dig till kontaktpersonerna på den här sidan.

Tidplan

Vår 2019 – Planering och initiering
Vår/sommar 2019 – Aktualitetsprövning
Höst/vinter 2019/20 –   Konkretisering
Vår/sommar 2020 –  Remissperiod
November 2020 – Beslut
2021 och framåt – Genomförande
Under periodens samtliga stadier är dialog och förankring centralt för att säkerställa att slutprodukten är relevant och välkänd.
Vi välkomnar er alltså att delta under hela processens gång.