Socialt företagande

Sociala företag är viktiga för ett hållbart och inkluderande samhälle. Ett socialt företag fokuserar på samhällsnytta och drivs ofta av personer med ett starkt engagemang för att bidra till samhällsförbättringar.

Läs Regeringens strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Ett stärkt socialt företagande i Uppsala län

I Region Uppsala pågår projektet ”Ett stärkt socialt företagande i Uppsala län”, där ett särskilt fokus ligger på arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Läs mer på Sofisams webbsida om sociala företag. Projektet finansieras av Tillväxtverket med Region Uppsala och Länsstyrelsen som medfinansiärer.

Samverkansparter är Coompanion, Uppsala stadsmission och Initcea. I projektets styrgrupp finns fyra av länets kommuner representerade, tillsammans med Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet.

Projektet syftar till att:

 • öka kunskaperna hos offentliga aktörer om att göra affärer och samarbeta med sociala företag
 • stärka organiseringen av det offentliga som arbetar med arbetsintegrering för en ökad transparens och tydlighet gentemot marknaden
 • ge sociala företag bättre förutsättningar till att medverka i offentliga upphandlingar och att aktörer som arbetar med arbetsintegration
 • tillhandahålls kunskap och verktyg, som kan påvisa samhällsnyttan. 

Vad är ett socialt företag?

Regeringens definition av socialt företag:

 1. det är företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att öppna ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättre klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.
 2. företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som ska uppnås.
 3. företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projket, istället för att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna.

Vad är arbetsintegrerande sociala företag?

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet producerar och säljer varor och/eller tjänster med övergripande ändamål att integrera människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det innebär att företagen skapar nya arbetstillfällen men också att man erbjuder arbetsträning, rehabilitering mm för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare.

Vad är definitionen av arbetsintegrerande företag?

 1. den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå samhällsnytta, till exempel minska utanförskap, förbättra klimatet eller bidra till en tryggare livsmiljö.
 2. företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som ska uppnås
 3. återinvesterar sina ekonomiska överskott.
 4. organisationer som är självständiga och fristående från offentlig verksamhet, ingen särskild organisationsform/associationsform.

 

Läs mer om och se Tillväxtverkets filmer om sociala företag.

Läs mer om olika former av sociala företag och definitioner på Tillväxtverket.