Region Uppsala innovation

Region Uppsala innovation har idag ett uppdrag som sträcker sig över de förvaltningar som bedriver hälso- och sjukvård. Det långsiktiga målet är att utveckla och stärka innovationsmöjligheterna inom samtliga verksamheter i Region Uppsala.

Genom att knyta Region Uppsala innovation närmare Region Uppsalas arbete med länets näringsliv och forskning stärks möjligheterna ytterligare att arbeta med innovationsdriven tillväxt, där hälso- och sjukvården är en självklar och viktig motor för innovation och regional utveckling.

Syftet är att möjliggöra för medarbetare, invånare, forskare och företag att utveckla och utvärdera idéer och innovationer, som kan leda till nya produkter och företag. Detta i samverkan med Region Uppsalas verksamheter och andra aktörer i Uppsalas innovationssystem.